TIETOSUOJASELOSTE – Mattokeidas Oy

Päivitetty 1.7.2023

Henkilötietolain (10§:n ja 24§:n) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Mattokeidas Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Mattokeidas Oy:n palveluita.

Tämä sivusto on MATTOKEIDAS Oy:n hallinnoima verkkokauppa, kuuluen MATTOKEIDAS kauppasivustoon.
Sivustojamme ovat: www.mattokeidas.fiwww.kaytavamatto.fiwww.räsymatot.fi ja www.rugonlinestore.com

1. Rekisterinpitäjä:

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: verkkokauppa@mattokeidas.fi

Mattokeidas Oy

y-tunnus 3241095-2

Possijärvenkatu 1, 33400 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Mikko Matilainen, Mattokeidas Oy

verkkokauppa@mattokeidas.fi

3. Rekisterin nimi:

Mattokeidas Oy | Mattokeidas.fi , Kaytavamatto.fi ja Räsymatot.fi verkkokauppojen asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilö on rekisteröitynyt Mattokeidas Oy ja/tai mattokeidas.fi asiakkaaksi, ostanut tuotteita verkkokaupasta tai myymälästä ja/tai osallistuu mattokeidas.fi järjestämään tilaisuuteen.

5. Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

6. Rekisterin sisältämät tiedot:

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten seurantatiedot

7. Tietojen luovutus:

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

– Rekisteröidyn yhteystiedot ja tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvät tiedot näkyvät yritykselle, joka toimii palvelun tuottajana palvelussa tai tuotteen toimittajana liittyen Rekisteröidyn tekemään tilaukseen, tiedusteluun tai muuhun verkkopalvelussa välitettävään toimintaan.

– Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseksi Rekisteröidylle tai Rekisterinpitäjän Asiakasyritykselle. Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluidensa tekniseen ylläpitoon tai esimerkiksi kampanjoiden toteuttamiseen tai muuhun tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun toimintaan. Rekisterinpitäjä velvoittaa alihankkijansa ja kolmannet osapuolet pitämään rekisteröidyn tiedot salassa ja huolehtimaan riittävästä tietoturvasta.

– Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Mikäli Rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaus:

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Mattokeidas Oy & mattokeidas.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.

10. Tietojen poistaminen:

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

11. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tarpeettomat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriä koskevien pyyntöjen tulee olla kirjallisia sekä Rekisteröidyn allekirjoittama ja se tulee toimittaa kirjallisesti tietosuojaselosteessa annettuihin yhteystietoihin. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarvittaessa joutua varmistamaan ennen pyynnön käsittelyä.

12. Evästeet:

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään palvelun toiminnallisuuksiin ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä palvelun käytön mittaamiseen. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä palvelun ja sivujen toiminnan kannalta, ilman niitä palvelu voi toimia virheellisesti tai sitä ei voida käyttää ollenkaan. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi varmistamaan, että käyttäjä on kirjautunut. Osa palveluista toimii vain kirjautuneille käyttäjille.

Sivustolla käytetään myös analytiikkapalveluntarjoajien asettamia evästeitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi tilastoinnissa ja markkinointikampanjoiden toimivuuden seurannassa. Palvelussa käytetään mm. Google Analyticsia, ja evästeiden tiedot kerätään Googlen palvelimelle. Nämä palvelimet voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Lisätietoa Googlen yksityisyyskäytännöistä löydät täältä. Selaimen asetuksista voit muuttaa miten selaimesi hyväksyy evästeet sekä kieltää evästeiden käytön ja tyhjentää käytössä olevat evästeet muistista. Ohjeet löydät kunkin selaimen ohjevalikosta.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa ja/tai päivittämällä tietosuojaselosteen verkkosivuille julkisesti nähtäväksi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Lue vielä tarkemmin toimitusehdoista täältä.